Het Integraal Pensioen Advies

Het Integraal Pensioen Advies geeft u inzicht in uw huidige en toekomstige inkomenssituatie.

Het Integraal Pensioen Advies

Veel klanten stellen ons vragen over hun pensioen, lijfrente, arbeidsongeschiktheid en inkomen na pensionering of overlijden. Naar aanleiding hiervan hebben wij in samenwerking met ISP Pensioenadviseurs een nieuw product ontwikkeld: het Integraal Pensioen Advies (I.P.A.).

Inzicht in uw inkomen Het Integraal Pensioen Advies geeft u inzicht in uw huidige en toekomstige inkomenssituatie. Hierbij komen verschillende situaties aan bod, denk hierbij aan uw opgebouwde en nog op te bouwen pensioen en eventuele lijfrente- en woekerpolissen. Indien u een hypotheek heeft afgesloten vóór 2001, dan is deze na 2031 fiscaal niet meer aftrekbaar en zal uw besteedbaar inkomen dalen. Daarnaast wordt er uitvoerig stilgestaan bij uw inkomen op uw 62e, 65e of 67e verjaardag. Naast uw eigen belang is het ook goed om te kijken naar de gevolgen bij overlijden. Wat is er precies geregeld voor uw nabestaanden? Wat zijn de financiële gevolgen van uw overlijden? Zijn uw maandelijkse huur/hypotheeklasten nog wel betaalbaar voor uw nabestaanden? Bovendien is uit onderzoek gebleken dat ongeveer 75% van de werknemers in Nederland het Uniform Pensioen Overzicht niet begrijpt en vaak niet goed op de hoogte is van de diverse sociale voorzieningen waar een beroep op gedaan kan worden, zoals de ANW of de WIA. Met het Integraal Pensioen Advies krijgt u een compleet beeld van uw huidige inkomenssituatie en adviseren wij u over de eventuele risico's en gaten.

Wat mag u verwachten? Het I.P.A. begint met een goed gesprek:

  1. Inventarisatie en tevens maken wij een risico- en klantprofiel
  2. Analyseren (dat doen wij op kantoor, wij analyseren alle gegevens en werken deze in ons financieel programma)
  3. Advies (wij komen tot een advies met betrekking tot uw pensioen/lijfrente/woekerpolis etcetera)
  4. Presentatie van ons advies en het financieel rapport (tijdens vervolgafspraak)
  5. Bemiddelen (wij bemiddelen bij het geadviseerd financieel product of wij verzorgen de aanpassing van het bestaande financieel product)
  6. Nazorg (om de 3 jaar bespreken wij weer het I.P.A. en geven u eventueel een nieuw of aanvullend advies)

Heeft u vragen over het Integraal Pensioen Advies of wilt u een afspraak maken? Belt u ons dan gerust voor een afspraak. Het eerste telefoongesprek (ongeveer 30 minuten) is kosteloos en zullen wij met u kennismaken en inventariseren.