Pensioen

Een te laag verzekerd bedrag in de woonverzekeringen kan grote gevolgen hebben bij schade. Hoe worden de verzekerde bedragen van de inboedelverzekering en de opstalverzekering vastgesteld?


Ga terug naar het artikeloverzicht


Een te laag verzekerd bedrag in de woonverzekering voorkomen

De inboedel en het huis voor een te laag bedrag verzekeren kan grote gevolgen hebben bij schade. Dat kun je voorkomen met een goed advies.

De rechtbank in Den Haag heeft onlangs uitspraak gedaan over een brandschade waarvoor de verzekeringsnemer een te laag bedrag uitgekeerd heeft gekregen. Het ging om een miljoenenvilla waarvan het verzekerd bedrag veel te laag was. In 2016 brak brand uit met ingrijpende gevolgen. De uitkering van de inboedelverzekering en de opstalverzekering was in totaal maar liefst € 277.000 te laag. De verantwoordelijkheid werd in dit geval neergelegd bij de taxateur en de tussenpersoon, maar de verantwoordelijkheid kan ook bij de huiseigenaar liggen.

Niet iedereen bezit een miljoenenvilla, maar niet de juiste inboedelverzekering en opstalverzekering hebben kan voor iedereen grote gevolgen hebben.

Weet jij wat jouw inboedel waard is?

Je kunt niet met zekerheid zeggen wat de waarde van jouw inboedel is. Hetzelfde geldt voor de herbouwwaarde van jouw huis. Toch zijn dit belangrijke bedragen bij het verzekeren van risico’s. Je kunt de waarde zelf inschatten, maar eigenlijk is het een onmogelijke opgave. Je weet namelijk niet wat het herbouwen van jouw huis kost. Dat wordt ook niet van jou verwacht. Daar is vakinhoudelijke kennis voor nodig. De waarde bepalen voor de inboedelverzekering is ook niet te doen. Je zou alles in jouw huis op waarde in moeten schatten en dan nog is het maar een schatting.

Een te laag verzekerd bedrag heeft gevolgen

Bij een te hoog verzekerd bedrag krijg je bij schade gewoon uitgekeerd, maar je hebt misschien wel al jaren een te hoge premie betaalt voor de woonverzekering. Een te laag verzekerd bedrag heeft gevolgen bij schade. Er is namelijk in dat geval sprake van onderverzekering. De schade wordt naar verhouding vergoed. Je krijgt bij schade dus maar een deel uitgekeerd.

Laat de verzekeraar het verzekerd bedrag maar vaststellen

Je kunt de verantwoordelijkheid voor het vaststellen van het verzekerd bedrag ook bij de verzekeraar neerleggen. Verzekeraars hebben manieren om het verzekerd bedrag zo goed mogelijk in te schatten. Ze gebruiken hier voor de opstalverzekering de herbouwwaardemeter voor. Met vragen over bijvoorbeeld de kubieke meter inhoud in het huis wordt de waarde begroot aan de hand van statistieken waar de verzekeraar over beschikt. Voor het verzekerd bedrag van de inboedelverzekering kan gebruik worden gemaakt van de inboedelwaardemeter. Hierin schat de verzekeraar de waarde in aan de hand van bijvoorbeeld de gezinssamenstelling en de hoogte van het inkomen.

Steeds vaker laat de verzekeraar het verzekerd bedrag achterwege

Het vaststellen van het verzekerd bedrag is complex en tijdrovend. Verzekeraars willen het verzekeren juist eenvoudiger maken en ook steeds meer standaardiseren. Dat doen ze bijvoorbeeld door het werken met vaste verzekerde bedragen. Je inboedel is bijvoorbeeld verzekerd tot maximaal 100.000 euro. Als je inboedel vermoedelijk een hogere waarde heeft moet het verzekerd bedrag nog wel worden vastgesteld. In andere gevallen geldt dat het verzekerd bedrag niet meer per verzekering wordt ingeschat.